< 'Abdoullâh ibn 'Abbas

< 'Abdoullâh ibn Az-zoubayr

< 'Abdoullâh ibn Mas'oűd

< 'Abdoullâh ibn 'Omar

< 'Abdourrahmân ibn 'Awf

< Abou Ayyoűb al-ansâri

< Abou Bakr as-Siddîq

< Abou Dhar

< Abou Hourayra

< Abou 'Oubayda

< Abou Oumâma Al Bâhili

< Abou Qouhâfa

< 'Âicha

< Al-'Abbâs

< 'Ali Ibn Abi Tâlib

< 'Ammar Ibn Yâsir

< 'Amr Ibn 'abasa

< 'Amr Ibn al-'âs

< Asma

< Bilâl ibn rabah

< Fâtima bint Mouhammad

< Hamza 'Abd Al-MouTTalib

< Houdhayfa ibn al-yaman

< Housayn

< Ja'far ibn abou Tâlib

< Khadîja bint Khouwaylid

< Khalîd ibn Al-Walîd

< Khawla bint 'âmir al-ansâri

< Maymoűna bint Al-hârith

< Mou'adh ibn jabal

< Mouhammad Ibn Abou Bakr

< Mous'ab ibn 'Oumayr

< 'Omar ibn al-khattab

< 'Othmân ibn 'affân

< 'Oukkâcha ibn Mihsan

< Oum Salama

< Ousâma ibn Zayd

< Ouways ibn 'âmir

< Sa'd ibn abi Waqqâs

< Safiyya Bint Houyay

< Sa'îd ibn Zayd

< Salmân al-fârisi

< Soumayya

< Talha ibn 'Oubaydallah

< Thâbit ibn Qays

< Zayd ibn hâritha

< Zoubayr ibn Al Awwam